ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม โครงงานคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.66 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.66 ทอง 6
7 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 82.66 ทอง 6