ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
4 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 92.6 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 5
6 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.3 ทอง 6
7 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.3 ทอง 6
8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 8
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 89.6 ทอง 9
10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 10
11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 11
12 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน