ผลการแข่งขัน สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กิจกรรม เพลงคุณธรรม ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.6 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.6 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 87.6 ทอง 6
7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 7
8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 86.6 ทอง 8
9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 86.6 ทอง 8
10 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 86 ทอง 10
11 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 11