ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ปลาย ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 99.73 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 87.85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 87.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 85.62 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.47 ทอง 5
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 82.9 ทอง 6
7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 80.42 ทอง 7
8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.02 ทอง 8
9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 78.65 เงิน 9
10 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 77.73 เงิน 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76.66 เงิน 11
12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74.63 เงิน 12
13 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 73.35 เงิน 13
14 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 70.99 เงิน 14
15 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 70.58 เงิน 15
16 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 70.21 เงิน 16