ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันเวทคณิต ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 4
5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 75.5 เงิน 5
6 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 69 ทองแดง 6
7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 62 ทองแดง 8
9 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 60.5 ทองแดง 9
10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน