ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 4
5 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 8
9 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 9
10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 10
11 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 78 เงิน 11
12 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 12
13 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 13
14 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 71 เงิน 14
15 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 15
16 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 65 ทองแดง 16
17 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 63 ทองแดง 17
18 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 63 ทองแดง 17
19 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 40 เข้าร่วม 19
20 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 20 เข้าร่วม 20