ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันซูโดกุ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 100 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 96.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 75.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 4
5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 60.5 ทองแดง 5
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 6
7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 48.5 เข้าร่วม 7
8 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 39.5 เข้าร่วม 8
9 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 38.5 เข้าร่วม 9
10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 35 เข้าร่วม 10
11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 30 เข้าร่วม 11
12 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 25 เข้าร่วม 12
13 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 20 เข้าร่วม 13
14 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 15 เข้าร่วม 14
15 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 12 เข้าร่วม 15
16 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 12 เข้าร่วม 15
17 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 10 เข้าร่วม 17
18 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 10 เข้าร่วม 17
19 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 8.5 เข้าร่วม 19