ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 92.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.22 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.86 ทอง 5
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 86.24 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 84.23 ทอง 7
8 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82.36 ทอง 8
9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 78.65 เงิน 9
10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 78.2 เงิน 10
11 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76.62 เงิน 11
12 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 74.23 เงิน 12
13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 74.02 เงิน 13
14 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72.85 เงิน 14
15 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 72.65 เงิน 15
16 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 70.6 เงิน 16
17 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68.65 ทองแดง 17
18 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 68.45 ทองแดง 18
19 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน