ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์(เอแม็ท) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 96.41 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 90.44 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.62 ทอง 5
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 86.45 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.52 ทอง 7
8 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 82.24 ทอง 8
9 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.63 ทอง 9
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 80.2 ทอง 10
11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 78.58 เงิน 11
12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76.63 เงิน 12
13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 74.28 เงิน 13
14 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72.48 เงิน 14
15 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72.21 เงิน 15
16 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70.62 เงิน 16
17 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 70.23 เงิน 17
18 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 68.64 ทองแดง 18
19 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 66.56 ทองแดง 19