ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 7
8 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 8
9 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 8
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 10
11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 11
12 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 12
13 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 13
14 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 14
15 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 62 ทองแดง 15
16 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 16
17 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน