ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันคิดเลขเร็ว ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 6
7 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 6
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 8
9 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 9
10 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 10
11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 11
12 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 11
13 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 13
14 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 14
15 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 14
16 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 62 ทองแดง 16
17 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน