ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
5 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 6
7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 65 ทองแดง 7