ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรมGSP ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 83.5 ทอง 4
5 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.5 ทอง 4
6 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 83.5 ทอง 4