ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 4
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 5
6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 6
7 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 7
8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน