ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 5
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 6
7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 7
8 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 8
9 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 68 ทองแดง 9
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 64 ทองแดง 10
11 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 11
12 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 11
13 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 47 เข้าร่วม 13
14 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 47 เข้าร่วม 13
15 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 46 เข้าร่วม 15