ผลการแข่งขัน คณิตศาสตร์
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 4
5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 5
6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 6
7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 6
8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 6
9 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 9
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 9
11 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 9
12 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 9
13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 9
14 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 9
15 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน