ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 5
6 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 6
7 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน