ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 83.5 ทอง 4
5 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 6
7 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน