ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94.75 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 94.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 90.2 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.5 ทอง 5
6 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.8 ทอง 6
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 83.2 ทอง 7
8 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 78.8 เงิน 8
9 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 9
10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 70.6 เงิน 10
11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน