ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การแข่งขัน การแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92.4 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 91.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.17 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 82.5 ทอง 5
6 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 81.33 ทอง 6
7 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.83 ทอง 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน