ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.5 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 5
6 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 83.4 ทอง 6
7 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.25 ทอง 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 8
9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81.6 ทอง 9
10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 80.6 ทอง 10
11 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 11