ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภททดลอง ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90.8 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 85.6 ทอง 4
5 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 85.2 ทอง 5
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 7