ผลการแข่งขัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กิจกรรม การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 78.5 เงิน 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 5
6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72.5 เงิน 6
7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 7
8 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 67 ทองแดง 8
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 66.5 ทองแดง 9
10 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 65.5 ทองแดง 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 65 ทองแดง 11
12 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 12
13 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 40 เข้าร่วม 13
14 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 38 เข้าร่วม 14
15 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 37 เข้าร่วม 15
16 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 36 เข้าร่วม 16
17 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 32 เข้าร่วม 17
18 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 30 เข้าร่วม 18
19 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 30 เข้าร่วม 18
20 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 29 เข้าร่วม 20
21 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน