ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม ต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.ต้น ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 99.49 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 89.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 87.47 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.51 ทอง 4
5 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 84.03 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83.62 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 81.94 ทอง 7
8 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 81.2 ทอง 8
9 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 80.22 ทอง 9
10 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80.2 ทอง 10
11 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 79.52 เงิน 11
12 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 76.67 เงิน 12
13 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 76.42 เงิน 13
14 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 75.78 เงิน 14
15 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 75.27 เงิน 15
16 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 71.82 เงิน 16
17 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 69.18 ทองแดง 17
18 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 62.53 ทองแดง 18