ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (โคลงสี่สุภาพ (4 บท)) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 4
5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 5
6 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 8
9 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 9
10 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 10
11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 11
12 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 12
13 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 13
14 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 14