ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ (กาพย์ยานี 11 (6 บท)) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 4
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 5
6 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 6
7 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 8
9 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 9
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 10
11 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 11
12 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 12
13 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 13
14 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 14
15 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 71 เงิน 15
16 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 16
17 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
18 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน