ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม ท่องอาขยานทำนองเสนาะ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 4
5 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 4
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 4
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 66 ทองแดง 7
9 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
10 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
11 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน