ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขันศิลปวัฒนาธรรมอิสาน
กิจกรรม การแข่งขันดนตรีพื้นเมืองอีสาน (เดี่ยวโปงลาง) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2