ผลการแข่งขัน การศึกษาพิเศษ (ศิลปะ)
กิจกรรม การแข่งขันวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ระดับชั้น ม.1-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 99 ทอง ชนะเลิศ