ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม เรียงร้อยถ้อยความ (การเขียนเรียงความ) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 4
5 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 5
6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 7
8 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 8
9 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 9
10 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 10
11 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 11
12 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 12
13 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 13
14 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 16
15 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 16
16 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 16
17 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน