ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพ-ภาษาจีน ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 71 เงิน 4
5 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 60 ทองแดง 5