ผลการแข่งขัน ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรม กิจกรรมประกวดเขียนเรื่องสั้นภาษาอังกฤษประกอบภาพ ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 91 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 71 เงิน 5
6 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 70 เงิน 6
7 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน