ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2