ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ (หญิง) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95.3 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 4
5 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 87.6 ทอง 5
6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86.3 ทอง 6
7 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน