ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93.75 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 89.25 ทอง 4
5 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.75 ทอง 5
6 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 87.5 ทอง 6
7 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 86.5 ทอง 7
8 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 8
9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 84.75 ทอง 9
10 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 84.5 ทอง 10
11 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 11
12 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน