ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงสากล (หญิง) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.66 ทอง 4
5 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 5
6 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 82.66 ทอง 6
7 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 81.66 ทอง 7
8 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81.66 ทอง 7
9 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 81.33 ทอง 9