ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม พินิจวรรณคดี ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 98 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 4
5 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 5
6 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 6
7 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 7
8 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 7
9 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 9
10 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 10
11 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 11
12 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 12
13 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 76 เงิน 13
14 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 75 เงิน 14
15 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 15
16 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 16
17 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 18
18 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 72 เงิน 18
19 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน