ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (หญิง) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 87 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 4
5 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 5
6 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 6
7 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 7
8 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 8
9 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
10 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน