ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง (ชาย) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 90.3 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 83.3 ทอง 4