ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 96 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 4
5 โรงเรียนโพธิ์ทองวิทยานุสรณ์ สพม.บึงกาฬ 86.5 ทอง 5
6 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86.33 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 7
9 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 83.33 ทอง 9
10 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 82.33 ทอง 10
11 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 78 เงิน 11
12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
13 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน
14 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน