ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (หญิง) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89.5 ทอง 5
6 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 81.7 ทอง 6
7 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 7
8 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 78.5 เงิน 8
9 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 76.2 เงิน 9
10 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน