ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 95 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 4
6 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 4
7 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 4
8 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 8
9 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน