ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง (ชาย) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 90 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 87.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 74.3 เงิน 4
5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 71.6 เงิน 5
6 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน