ผลการแข่งขัน ศิลปะ (สาระดนตรี)
กิจกรรม การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 90.4 ทอง 4
5 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 89.4 ทอง 5
6 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน