ผลการแข่งขัน การงานอาชีพ
กิจกรรม การแข่งขันประดิษฐ์ดอกไม้ใบตอง (กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 94 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 88.33 ทอง 4
5 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน