ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม วรรณกรรมพิจารณ์ ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.5 ทอง 4
5 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 5
6 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 88.5 ทอง 6
7 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 87.5 ทอง 7
8 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 8
9 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 9
10 โรงเรียนศรีสำราญวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 9
11 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 81 ทอง 11
12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 11
13 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 80 ทอง 13
14 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 79.5 เงิน 14
15 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 15
16 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 74 เงิน 16