ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 4
5 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 88.33 ทอง 5
6 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 87.83 ทอง 6
7 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 86.5 ทอง 7
8 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 86 ทอง 8
9 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 85.77 ทอง 9
10 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 83 ทอง 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 82 ทอง 11
12 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 81 ทอง 12
13 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ ไม่ได้เข้าร่วมการแข่งขัน