ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน (การแข่งขันการทําหนังสือเล่มเล็ก) ระดับชั้น ม.1-3 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 95.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 91.62 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.66 ทอง 4
5 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 90.5 ทอง 5
6 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 6
7 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 88.33 ทอง 7
8 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 79 เงิน 8
9 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 78.66 เงิน 9
10 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 77 เงิน 10
11 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 75.33 เงิน 11
12 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 73 เงิน 12
13 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 72.5 เงิน 13