ผลการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรม กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสมสนุกพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86.5 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1