ผลการแข่งขัน ภาษาไทย
กิจกรรม คัดลายมือสื่อภาษาไทย ระดับชั้น ม.4-6 >>คลิกพิมพ์เกียรติบัตร<<

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 70 ประจำปีการศึกษา 2565 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบึงกาฬ
ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ถึง 3 ธันวาคม 2565

ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนโซ่พิสัยพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 97 ทอง ชนะเลิศ
2 โรงเรียนศรีวิไลวิทยา สพม.บึงกาฬ 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 1
3 โรงเรียนเซกา สพม.บึงกาฬ 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ 2
4 โรงเรียนปากคาดพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 94 ทอง 4
5 โรงเรียนเหล่าคามพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 93.5 ทอง 5
6 โรงเรียนโนนคำพิทยาคม สพม.บึงกาฬ 93 ทอง 6
7 โรงเรียนนาสวรรค์พิทยาคม สพม.บึงกาฬ 92.5 ทอง 7
8 โรงเรียนบุ่งคล้านคร สพม.บึงกาฬ 92 ทอง 8
9 โรงเรียนโพนทองประชาสรรค์ สพม.บึงกาฬ 91.5 ทอง 9
10 โรงเรียนพรเจริญวิทยา สพม.บึงกาฬ 91 ทอง 10
11 โรงเรียนหนองเข็งวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 90.5 ทอง 11
12 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา สพม.บึงกาฬ 90 ทอง 12
13 โรงเรียนบึงโขงหลงวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 89.5 ทอง 13
14 โรงเรียนประชานิมิตพิทยานุกูล สพม.บึงกาฬ 89 ทอง 14
15 โรงเรียนโสกก่ามวิทยา สพม.บึงกาฬ 88.5 ทอง 15
16 โรงเรียนหนองยองพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก สพม.บึงกาฬ 88 ทอง 16
17 โรงเรียนบึงกาฬ สพม.บึงกาฬ 87.5 ทอง 17
18 โรงเรียนท่าดอกคำวิทยาคม สพม.บึงกาฬ 87 ทอง 18
19 โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย สพป.บึงกาฬ 86.5 ทอง 19
20 โรงเรียนหนองหัวช้างวิทยา สพม.บึงกาฬ 85.5 ทอง 20
21 โรงเรียนเจ็ดสีวิทยาคาร สพม.บึงกาฬ 85 ทอง 21
22 โรงเรียนศรีชมภูวิทยา สพม.บึงกาฬ 84.5 ทอง 22
23 โรงเรียนภูทอกวิทยา สพม.บึงกาฬ 84 ทอง 23